Välkommen!

Bild från Årsmötet i Sundsvall 2023.

                               Några av deltagarna

VETERANERNA är ingen förening i juridisk mening. VETERANERNA är en intressegrupp av löst sammansatta människor med likvärdiga intressen och bakgrund. Vi träffas vanligen någon eller några gånger per år och tredje veckan i November varje år har vi årsmöte som arrangeras av någon i medlemskretsen. Vi försöker också resa, spela golf eller vad som i övrigt faller oss in. Skulle DU vara intresserad gå med som medlem, gå in på kontaktsidan, fyll i dina uppgifter och klicka på  SKICKA.


Gruppen består av en brokig samling av såväl aktiva som pensionerade specialföretagare inom den svenska byggnäringen. De flesta av oss tillhör eller har tillhört bransch-föreningen Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) eller någon av dess underavdelningar såsom HIB-Håltagarna, Sanerarna, Rivarna mm. Men även tillverkare  av maskiner och verktyg finns med som medlemmar i vår grupp. Vi ser oss som en intressegrupp inom de verksamheter vi arbetar eller har verkat som konkurrenter och kollegor. Våra nuvarande intressen är i stort sett gemensamma. Vi försöker dokumentera delar av branschen, ser på den otroliga utvecklingen av såväl maskiner som verktyg. Vi är nyfikna på vad framtiden kommer att erbjuda, därav vårt intresse att besöka olika mässor, vilket också medför att våra geografiska intressen uppfylles genom de resor som ibland blir nödvändiga.

 

Välkomna med förslag på innehåll/reportage/bilder/mm.