Bransch Historia

BRANSCH HISTORIA

Denna sida är ständigt under uppbyggnad

En av Veteranernas ambitioner är att dokumentera och bevara vår bransch historia. På denna sida finns klickbara länkar till olika händelser och milstolpar. Det kan vara projektbeskrivningar, bilder, berättelser, anekdoter, maskin och teknikutveckling.

Länkarna är inte placerade i någon tidsordning.

Välkommen att bidraga med din historia.


Historia från Bror                 Bror Österman berättar historien om Norrmalmstorgsdramat.

Norrmalmstorgsdramat    Lars Eriksson om sitt minne av Norrmalmstorgsdramat.

Gunnar Liljefors.                  Gunnars bidrag till branschorganisationerna.

Ulf Rönnqvist                       Ulf berättar sin väg som håltagningsföretagare.

Arne Thielen                         Arne berättar om starten och uppbyggnaden av BESAB

Starten av HIB                      Gunnar kommer ihåg hur HIB startades.

Håltagnings historia            Gunnar berättar hur håltagningsbranschen startade i Sverige

Albydramat                           Lasse E Berättar om bankrånet i Alby 1992.

Stabilator,Hålmetoder       Lasse E Berättar hur Stabilator och Hålmetoder AB startades.

Produktblad,Dimas             Janne Lemos har dammat av gammal produkt information.

Bildcollage                             Lite bilder från när branschen var ung.